Ondskan ljudbok
Språk
Svenska
Uppläst av
Jan Guillou
Längd
10 h 52 min
Utgiven
Utgivare
Piratförlaget
ISBN
9789164230058

Ondskan

av Ondskan ljudbok
5
Språk
Svenska
Uppläst av
Jan Guillou
Längd
10 h 52 min
Utgiven
Utgivare
Piratförlaget
ISBN
9789164230058

Ondskan

av Jan Guillou
5
5 5 2

Med delvis självbiografiska inslag berättar Jan Guillou om Erik som växer upp i en hem där våld var en del i vardagen. Han sätts på internatskolan Stjärnberg där våldet snabbt får en ny skepnad. Här är det betydligt värre och mer okontrollerat än i hemmet eftersom eleverna har skapat en egen hierarki som med alla medel måste upprätthållas. Men Erik accepterar inte systemet och får därmed lida av ren och skär ondska. En dag ska han dock få chansen att hämnas.

Guillou har sagt att vissa delar av boken är självupplevda och sanna, främst när det handlar om saker som betyder något för berättelsen. Exakt vad som är sant och vad som är fiktivt framgår däremot inte.

Ondskan är en klassiker inom svensk samtida skönlitteratur. Den har även använts i utbildningssyfte på internatskolor i Danmark för att förhindra att ondskan i negativ skolkultur ska återuppstå.