Pojke ligger på golvet med hörlurar bredvid surfplatta och böcker.Undersökningen Svenskarna och internet visar på ljudboksboom bland landets yngsta. Foto: New Africa/Shutterstock.com

Undersökningar

I årets upplaga av Svenskarna och internet mättes för första gången medieanvändningen för barn mellan 8 och 11 år, och siffrorna tyder på vad Boktugg kallar en “ljudbooksboom” bland landets yngsta. Men även bland personer som är födda på 80-, 70- och 60-talet är det dagliga ljudbokslyssnandet relativt stort.

För ett tag sedan släppte Internetstiftelsen den årliga rapporten Svenskarna och internet som bland annat sammanfattar hur våra medievanor har sett ut under året. I år såg dock frågeställningarna lite annorlunda ut så det går inte riktigt att jämföra med förra årets rapport. Frågorna var till exempel avgränsade till medieanvändning under de senaste 12 månaderna, jämfört med tidigare år då deltagarna fick svara på om de någon gång i livet konsumerat de olika medietjänsterna.

Nytt för i år var även att man gjorde en mätning av medianvändningen bland barn mellan 8 och 11 år, vilket gav flertalet intressanta insikter. Särskilt när det gäller konsumtionen av ljudböcker.

Läsning och lyssning störst bland lågstadieelever

Bokformaten som figurerar i undersökningen är pappersböcker, ljudböcker och e-böcker, och det är framför allt resultaten från de två första som vi kommer kika lite närmre på. Under de senaste 12 månaderna har 62 procent av lågstadieeleverna läst en pappersbok och hela 50 procent har lyssnat på ljudböcker. Bland högstadie- och gymnasieeleverna ligger pappersböcker tydligen inte högt i kurs för där ligger läsandet under 50 procent.

Bland gymnasieelever ligger ljudbokslyssnandet på blygsamma 20 procent, vilket är lägre än för riket som helhet (26 procent). Konsumtionen av e-böcker är relativt låg bland både lågstadie-, mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever.

Poddlyssnandet visar motsatt trend

Tar man en titt på poddlyssnandet under året så ser man en omvänd trend. Här här gymnasieeleverna de flitigaste användarna på 46 procent, medan hög-, mellan- och lågstadiet ligger på 35, 24 respektive 15 procent. 

1 av 10 lyssnar på ljudbok varje dag

Delar man upp lyssnandet och läsandet av de olika bokformaten på hur ofta (gäller för alla svenskar från 8 år och uppåt) ligger konsumtionen av pappersböcker på 15 procent dagligen, 27 procent varje vecka och 51 procent under de senaste 12 månaderna. Motsvarande siffror för ljudböcker ligger på 8, 12 och 26 procent.

Bland personer som är födda på 2010-talet lyssnar 14 procent på ljudböcker dagligen. Bland 80-, 70- och 60-talisterna ligger motsvarande siffra på 11, 9 respektive 10 procent så även här är ju ljudbokslyssnandet relativt stort.

På Internetstiftelsens hemsida hittar du hela rapporten om våra medievanor 2021.

Läs vidare

Mikael

Mikael - Innehållsansvarig Mikael har ett stort intresse för böcker och har sedan 2021 varit innehållsansvarig på Ljudböcker.com. Mikael har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Ljudböcker.com är korrekt och alltid uppdaterad.