kvinlig vag for nackdelar bok ljudbokAtt lyssna på ljudböcker blir allt mer populärt. Men det pågår ständigt en konflikt om vad som är bäst, ljudböcker eller vanliga böcker. Foto: Pixel-Shot/Shutterstock.com

Ljudboksmarknaden

I dag är varannan bok som konsumeras i Sverige en ljudbok. Det råder ständigt en debatt om vad som är bäst, att läsa eller lyssna. Boklördag med Dagens Nyheter hjälper oss att förstå skillnaden mellan att lyssna och läsa.

Under de senaste åren och framför allt under det senaste året har allt fler börjat lyssna på ljudböcker. Ljudboken är förknippad med en mer mobil livsstil eftersom det går att lyssna på en ljudbok samtidigt som man är på väg till jobbet, när man tränar eller utför andra aktiviteter.
Men det finns en del fördomar. Att lyssna på ljudböcker anses vara mer passivt och kräver inte samma koncentration som vanlig bokläsning. Så vad är då bäst? Att lyssna eller att läsa?

Hjärnan är mer anpassad för att lyssna

Högläsning är oftast förknippat med skolan. Enligt Skolverket anses högläsning vara bra för bland annat språkutvecklingen och fantasin. Högläsning gör det också lättare att förstå omvärlden, och det skapar möjligheter för att ge uttryck för känslor och tankar.
Julia Uddén, hjärnforskare på Stockholms universitet vid Psykologiska institutionen och Institutionen för lingvistik, understryker att den mänskliga hjärnan är mer anpassad för att lyssna än att läsa, eftersom det talade språket fanns långt före det skrivna språket.

Finns en gräns för hur mycket hjärnan kan processa

Skriftspråket har gjort den mänskliga kommunikationen asynkron. Enligt Julia Uddén innebär det att mottagare och sändare av ett budskap inte behöver vara på samma plats samtidigt. En författare kan nå tiotusentals läsare runt om i hela världen under olika tidpunkter. Ett naturligt steg i utvecklingen när det gäller böcker är ljudböcker.
Men den asynkrona kommunikationen har exploderat både när det gäller ljudböcker och poddar och det finns en gräns för hur mycket den mänskliga hjärnan kan ta in och processa. Enligt Julia Uddén kan ljudboken vara ett sätt att ta in ytterligare information om samma saker som vi lär oss i vårt arbete. Nackdelen är att det är svårare att öva tolkningsförmågan som man gör när man läser en tryckt bok.

Skriftspråket blir lidande när man lyssnar

Högskolan i Borås doktorand på sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Elisa Tattersall Wallin, har forskat i ljudbokslyssnandet.
Det som kan gå förlorat när man lyssnar i stället för att läsa en bok är det språkliga. Det är svårt att se hur ord stavas eller var kommatecken placeras när man lyssnar. Samtidigt är det många som för första gången upplever läsglädje genom ljudboken. Fler format ökar tillgången till information för de som inte gillat att läsa tryckta böcker av olika anledningar.
Hon ser inga tecken på konkurrens mellan den tryckta boken och ljudboken. Hon menar på att de som lånar många böcker även köper fler böcker. Och de som lyssnar mycket på ljudböcker läser även fler tryckta böcker.

Läs vidare

Mikael

Mikael - Innehållsansvarig Mikael har ett stort intresse för böcker och har sedan 2021 varit innehållsansvarig på Ljudböcker.com. Mikael har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Ljudböcker.com är korrekt och alltid uppdaterad.