Liv 3.0 ljudbok
Språk
Svenska
Uppläst av
Rolf Wrangnert
Längd
17 h 12 min
Utgiven
Utgivare
Volante
ISBN
9789188659767

Liv 3.0

av Liv 3.0 ljudbok
4
Språk
Svenska
Uppläst av
Rolf Wrangnert
Längd
17 h 12 min
Utgiven
Utgivare
Volante
ISBN
9789188659767

Liv 3.0

av Max Tegmark
4
4 5 2

Om Liv.1 är det naturliga urvalet och hur livet utvecklats genom denna väg och Liv.2 är människan, vad är då Liv.3? Ett liv som kan ändra på sin egen hårdvara, ett AI som genom erfarenhet, minne och olika slags problemlösning kan utveckla sig till en bättre och mer anpassad enhet. Kan till och med människor övergå till denna nivå av liv?

Max Tegmark drar frågan långt kring AI och för en svindlande diskussion med nya infallsvinklar. Han diskuterar denna superintelligens och ser utveckling mot detta som en självklar väg att gå. Att försöka stoppa utveckling kan till och med ses som ett svek mot mänskligheten.  Samtidigt skapar det en rad frågor att ta ställning till. Frågor som Tegmark väljer att betrakta och förklara utifrån hans perspektiv.

Hur skulle världen se ut om människan inte längre är smartast?