Max Tegmark är en svensk-amerikansk kosmolog och fysiker född 1967 i Stockholm, Sverige. Han har disputerat vid Stockholms universitet, samt är verksam vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, USA, där han är professor i fysik.

Max Tegmark är känd för sina insatser inom kosmologi och kvantfysik, och har publicerat flera vetenskapliga artiklar och böcker inom dessa ämnen. Hans vetenskapliga forskning har fokuserat på bland annat kosmiska bakgrundsstrålningen, kosmisk inflation och den kosmiska mikrovågsbakgrunden.

Tegmark har också varit aktiv i samhällsdebatten och har skrivit flera böcker som riktar sig till en bredare publik. I boken “Vårt matematiska universum” från 2014 beskriver han sin teori om att hela universum är matematiskt uppbyggt. Boken blev en stor succé och översattes till flera språk.

Utöver sitt arbete som forskare och författare är Max Tegmark också en aktiv förespråkare för artificiell intelligens, och har varit med och grundat Future of Life Institute, en organisation som arbetar för att säkerställa en positiv utveckling av artificiell intelligens.