Islamismen i Sverige: Muslimska brödraskapet ljudbok
Språk
Svenska
Uppläst av
John Pekkari
Längd
7h 30min
Utgiven
Utgivare
Bookea
ISBN
9789189180703

Islamismen i Sverige: Muslimska brödraskapet

av Islamismen i Sverige: Muslimska brödraskapet ljudbok
5
Språk
Svenska
Uppläst av
John Pekkari
Längd
7h 30min
Utgiven
Utgivare
Bookea
ISBN
9789189180703

Islamismen i Sverige: Muslimska brödraskapet

av Johan Westerholm
5
5 5 2

Den här boken handlar om islamism: en religiös, fascistisk ideologi, som gömmer sig bakom religionen islam för att skydda sig mot granskning och kritik. Boken handlar också om den internationella rörelsen Muslimska Brödraskapet, som genom ombud i både politiska partier och offentlig förvaltning arbetar för att påverka lagstiftning och samhället, med det långsiktiga målet att skapa ett globalt kalifat.

Författaren gör klart att islamism och islam är vitt skilda saker som inte får blandas ihop. Det är bara en mindre minoritet av muslimerna i Sverige som associerar sig med islamism, ungefär sju procent. Ändå har Muslimska brödraskapet skapat en bild i samhället, politiken och medierna av att de representerar majoriteten av svenska muslimer, vilket alltså är långt ifrån verkligheten.

Johan Westerholm berättar här om Muslimska Brödraskapet metoder för detta påverkansarbete. Boken innehåller material om Muslimska Brödraskapets uppbyggnad, strategier och hur de använder sina organisationer, ombud och nätverk för att agera. Större delen av materialet är Muslimska Brödraskapets egna, som aldrig förut har publicerats.

Metoderna är desamma som många andra organisationer använder sig av, bland annat Svenska kyrkan, Lo och Timbro. Det är nämligen inte olagligt att försöka skaffa sig fördelar och driva opinion med utomparlamentariska medel – det som i regel likställs med lobbyism, enligt författaren.

Därmed är det inte heller olagligt att vara islamist. Och genom dessa lagliga metoder arbetar Muslimska Brödraskapet mot att förändra Sverige efter sina intressen.

Lyssna på Islamismen i Sverige: Muslimska brödraskapet som ljudbok