man lyssnar pa talbok

Ljudboksmarknaden

Synskadade ska få en större variation i sin litteraturkonsumtion. Det vill regeringen arbeta för. Få tycks dock veta vad som är lek och allvar, när det kommer till inläst litteratur.

Myndigheten för tillgängliga media finns för att förbättra mediatillgången för dem med funktionsvariationer. Nu har ett framsteg tagits för de med lässvårigheter. I ett pressmeddelande meddelar regeringen att synskadades tillgång till talböcker ska förbättras.

Regeringen vill ge fler tillgång till talböcker

Regeringskansliet gick för en dryg vecka sedan ut med ett pressmeddelande med en ny förhoppning. De hoppas på att kunna förbättra synskadades tillgång till talböcker.

Info! Trots att de kan låta som synonymer så finns det en väsentlig skillnad mellan ljudboken och talboken. Skillnaden skulle kunna likställas med musik och uppläsningsrösten i kollektivtrafiken. Ljudboken (musiken) används som en typ av underhållning; röster och bakgrundsljud används för att skapa en upplevelse. En talbok (uppläsningsrösten) ämnar snarare att läsa texten rakt av. Vad som står på sidorna är då upp till lyssnaren att tolka, hellre än att uppläsaren tolkar det.

I nuläget är det relativt svårt att få tillgång till litteratur på andra språk med en synnedsättning. Materialet är skyddat av upphovsrätten. Det gör det svårt att sprida materialet till nya länder utan upphovsmannens tillåtelse.
Vad regeringen hoppas göra är att skapa ett kryphål i reglerna kring upphovsrätt för talböckerna. Ljudböcker ska fortfarande ses som en kommersiell produkt, medan talböcker istället ska ses som ett hjälpmedel. På så sätt ska tillgången till dem bli lättare, både på svenska och andra språk.

Efterfrågan är större än många tror

Talboken är till stor hjälp för många. 285 miljoner människor världen över uppskattas vara blinda eller besitta andra lässvårigheter, enligt Synskadades världsunion.
På många svenska bibliotek finns det sedan länge tillgång till talböcker. Genom tjänsten Legimus kan människor med en synskada eller lässvårighet ladda ner talböcker till en vald enhet.
För den som hellre lyssnar på sin bok, men som inte har några svårigheter att läsa, finns vår jämförelsetjänst för ljudboksabonnemang. Hos samtliga finns ofta alternativet att ta del av boken som både ljudbok och e-bok.

Läs vidare

Mikael

Mikael - Innehållsansvarig Mikael har ett stort intresse för böcker och har sedan 2021 varit innehållsansvarig på Ljudböcker.com. Mikael har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Ljudböcker.com är korrekt och alltid uppdaterad.