glad äldre man vid köksbord drömmer sig bort med telefon och hörlurarBookbeat har fått fler användare i åldersgruppen 65+. Det är också fler män som har skaffat ljudbokstjänsten. Foto: AndriyShevchuk/Shutterstock.com

Trender

Bookbeat har fått många nya användare av deras ljudbokstjänst under det senaste halvåret. Det som sticker ut i analysen är den stora andelen användare som är 65 år eller äldre. Det har också varit fler män som registrerat sig i Bookbeats ljudbokstjänst än tidigare.

Covid-19-pandemin har lett till att allt fler har börjat lyssna på ljudböcker runt om i världen. Bookbeat har analyserat närmare vilka nya användare som tillkommit mellan mars och augusti 2020, jämfört med samma period 2019.

Även om ökningen har varit stor även i åldrarna 18–24 år, visar analysen att många tillkomna lyssnare är 65 år eller äldre.

Användarna har ökat i flera åldersgrupper

25–34-åringar är fortfarande den största gruppen nya användare. De står för 29,4 procent av de nya användarna. Därefter kommer 65 år och uppåt, följt av 18–24-åringarna.

Den äldsta åldersgruppen står i år för 14,3 procent av de nya användarna. Under perioden mars–augusti förra året var det bara 8,3 procent av de nya användarna som var 65 år eller äldre.

Färre sociala aktiviteter ger mer tid till ljudböcker

Bookbeats vd Niclas Sandin tycker att det är extra roligt att andelen kunder över 65 år nästan har fördubblats de senaste månaderna.

– Förmodligen är det en grupp som mest behövt fylla sin vardag med andra berättelser och blivit mer digitala i sitt beteende, säger han i ett pressmeddelande.

En trolig orsak till den generellt stora ökningen av ljudboksanvändare är minskad social aktivitet under pandemin, tror Niclas Sandin. Både äldre och yngre målgrupper har då fått mer tid över till ljudbokslyssnande.

Fler män har blivit ljudbokskunder

Hela 63,9 procent av Bookbeats nya användare är kvinnor, medan 36,1 procent är män. Men andelen män som registrerat sig i Bookbeats ljudbokstjänst har blivit större det senaste halvåret.

Förra året mellan mars och april var nämligen 70,2 procent av de nya användarna kvinnor, och männen stod bara för 29,8 procent.

Läs vidare

Mikael

Mikael - Innehållsansvarig Mikael har ett stort intresse för böcker och har sedan 2021 varit innehållsansvarig på Ljudböcker.com. Mikael har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Ljudböcker.com är korrekt och alltid uppdaterad.