Tonny Gulløv är en dansk författare som föddes 1972 i staden Fredericia i Danmark. Han har skrivit ett flertal romaner, noveller och essäer, och har blivit mycket uppmärksammad för sitt författarskap både i Danmark och internationellt.

Gulløvs författarskap karaktäriseras av en stark förankring i den danska samhällsdebatten. Hans romaner och essäer tar ofta upp politiska och sociala frågor, och han är inte rädd för att utmana etablerade normer och åsikter.

En av Gulløvs mest kända romaner är “De ingen savner”, som utkom 2012. Boken handlar om en ung man som försöker ta sig ur ett liv av kriminalitet och missbruk, och har hyllats för sin skildring av utanförskap och utsatthet.

Gulløv har mottagit flera priser och utmärkelser för sitt författarskap, bland annat Bogforums Debutantpris och Danske Banks Litteraturpris. Han är också en flitigt anlitad föreläsare och debattör, och tar ofta ställning i aktuella samhällsfrågor.

Gulløvs senaste roman, “Morgenstjernen”, utkom 2021 och har fått mycket positiv kritik. Boken handlar om en man som återvänder till sin barndomsstad efter att ha levt ett liv som konstnär i Paris, och utforskar teman som kreativitet, identitet och tillhörighet.

Sammanfattningsvis är Tonny Gulløv en av Danmarks mest framstående författare, känd för sitt engagemang i samhällsfrågor och sin förmåga att skildra mänskliga relationer och existentiella frågor på ett djupt gripande sätt.