Lotta Borg Skoglund är en doktor i medicin vid Karolinska institutet och docent i psykiatri vid Uppsala universitet. Hon är grundare av SMART Psykiatri och har forskat inom neuropsykiatri, hormoner, psykisk samsjuklighet och beroende. Lotta har skrivit flera böcker, inklusive “Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna,” “Lyssnar din tonåring?,” “Svart bälte i föräldraskap,” och “Adhd på jobbet,” som hon skrev tillsammans med Martina Nelson.

Lotta Borg Skoglund är också en flitigt anlitad föreläsare och debattör i tv och media. Hon föreläser ofta om psykisk ohälsa, missbruk och neuropsykiatri, ADHD/ADD och föräldraskap i NPF-familjer. I en nyligen publicerad bok, “Svart bälte i föräldraskap,” ger hon och Martina Nelson råd till NPF-familjer om hur man löser vardagen, personlig utveckling. De riktar sig också till vårdpersonal, skola och socialtjänst som möter de här barnen.

Lotta Borg Skoglund är också en del av en forskargrupp vid Karolinska institutet som undersöker hur skolundervisning på distans fungerar under coronapandemin. De ser att NPF-familjerna i Sverige generellt sett farit väldigt illa, och föräldrarna har fått göra lejonparten av jobbet när det kommer till barn med NPF. Självstudier på distans har inneburit en jättebelastning, med ökad stress och oro och barn som tappar sina betyg.