August Strindberg var en svensk författare och dramatiker som levde mellan 1849 och 1912. Han räknas som en av de mest inflytelserika och betydande svenska författarna genom tiderna.

Strindberg var verksam inom många olika genrer och skrev romaner, noveller, lyrik, essäer och dramatik. Bland hans mest kända verk finns “Röda rummet”, “Hemsöborna” och “Ett drömspel”. Han är också känd för att ha revolutionerat den svenska teatern med verk som “Fröken Julie”, “Mäster Olof” och “Ett drömspel”.

Strindberg var en mångfacetterad författare som experimenterade med olika stilar och tekniker, och hans verk behandlar ofta existentiella och filosofiska teman som alienation, döden och maktstrukturer.

Strindbergs liv och författarskap har fortsatt att fascinera och inspirera generationer av läsare och kritiker. Han betraktas som en av de viktigaste författarna i den svenska litteraturhistorien och har påverkat många andra författare både nationellt och internationellt.