Man utnyttjar att allt fler satsar pa ljudbocker

Ljudboksmarknaden

Australien tog 2017 ett stort steg i att öppna upp marknaden för ljudböcker. Ändringen som innebär att australiensare kan importera ljudböcker utan utgivarnas tillåtelse är ett stort intrång i upphovsrättslagen. Ändringen genomfördes för att öka möjligheterna för synskadade och personer med lässvårigheters möjlighet att ta del av kultur och nyheter.
Sverige ligger redan i framkant gällande både ljudböcker och upphovsskydd. Genom olika appar för ljudböcker kan vem som helst teckna ett abonnemang för ljudböcker och lyssna fritt. Detta är helt lagligt och heller inget intrång på upphovsrättslagen. Författaren och förlaget får nämligen en ersättning av streamingföretaget. Det fungerar som Spotify eller Netflix men för ljudböcker och är lätt att använda.

Enormt viktigt för de som annars inte kunnat läsa

Även om ändringen beskrivs som ett intrång i upphovsrättslagen passerade det alltså i den australienska senaten i juni 2017. Många i Australien ställer sig mycket positiva till förändringen då man hoppas att ljudböckerna ska öppna upp för att personer med dessa nedsättningar lättare ska få chansen till bildning. Reformen innebar även att lokala organisationer ska kunna göra kopior av skyddat material.

Målet med beslutet är att genom ljudböcker ge fler tillgång till kultur och utbildning.

Målet är att öppna upp för fler att ta del av kultur men även i utbildningssyfte, då de som tidigare inte kunnat läsa haft stora svårigheter att göra detta. Nu ger det möjligheten för bland annat undervisningsväsenden att läs in det som studenter förväntas kunna och ge alla tillgång till materialet.

Även Sverige är i framkant gällande ljudböcker

Beslutet innebar att vinstintresset hos privata aktörer åsidosattes för tillgängligheten. Beslutet är historiskt i den mån att man gör material publicerat av andra lagligt att importera och kopiera. Att Australien tar nu tar det här stora steget mot att göra ljudböcker ett tillgängligt sätt att förmedla information kan få flera länder att följa efter.

Tänk på! Beslutet kan komma att påverka även Sverige i framtiden då ljudböcker används allt mer för att förmedla information även här.

I Sverige finns idag flera tjänster som samlar och mot en avgift låter dig lyssna på ett stort urval av ljudböcker, något som inte finns lika utbrett i andra länder. Beslutet sker även i en tid där användningen av ljudböcker har mångdubblats inom några få år. Kommunikationsministern i Australien tror att det här beslutet låg i tiden, i och med att allt mer av vår utbildning sker digitalt. Kanske kommer vi i framtiden att se ändrad lagstiftning även i Sverige med ett liknande resonemang.

Läs vidare

Mikael

Mikael - Innehållsansvarig Mikael har ett stort intresse för böcker och har sedan 2021 varit innehållsansvarig på Ljudböcker.com. Mikael har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Ljudböcker.com är korrekt och alltid uppdaterad.