Vita hörlurar som står lutade mot en trave böcker i olika färgerAntalet fysiska barn- och ungdomsböcker minskar. Samtidigt ökar lyssnandet av ljudböcker för barn och ungdomar. Foto: evrymmnt/Shutterstock.com

Trender

Utgivningen av barn- och ungdomsböcker minskar för andra året i rad. Det visar Svenska barnboksinstitutets Bokprovning.

Svenska barnboksinstitutets Bokprovning visar att utgivningen av barn- och ungdomsböcker minskar för andra året i rad. Klimat- och miljöfrågan, fantasyutgivningen och utgivningen av ljudböcker har fått särskild uppmärksamhet.

91 färre titlar bland barn- och ungdomsböcker

Antal inkomna tryckta barn- och ungdomsböcker till Svenska barnboksinstitutet med utgivningsår 2019 uppgick till 2 217 den sista februari i år. Det är 91 titlar färre än 2018 och en minskning med 4 procent.

Det finns flera faktorer som har påverkat minskningen. Några av faktorerna är bland annat förändrade utgivningsstrategier hos de enskilda förlagen, att antalet digitala utgivningar har ökat och att det har förts diskussioner om en överutgivning av barn- och ungdomsböcker.

Den största förändringen är att antalet översatta boktitlar fortsätter att minska. Översättningarna står för störst minskning även totalt sett. För svenska originalutgivningar innebär det att de stärker sin dominans ytterligare över översättningarna. Skillnaden är nu större än vad den har varit sedan 1900-talets mitt.

Digitala ljudböcker för barn har ökat rejält

Tre gästskribenter som fick fördjupa sig i olika teman anlitades till Bokprovningen 2020. Ann Steiner från Lunds universitet har sett över ljudboksutgivningen 2019 och kan konstatera att utgivningen av barn- och ungdomsböcker under de senaste åren har ökat rejält. Bland barn- och ungdomsböcker är det äldre titlar som dominerar utgivningen.
Enligt en undersökning från Nextory, som vi tidigare har skrivit om, har intresset för digitala ljudböcker ökat rejält och digitala barnböcker är den genre som ökar mest.

Klimathot och återvinning är återkommande teman

Förutom en analys av ljudboksutgivningen 2019 har man även tittat närmare på miljöfrågan. Klimathot, miljövård, återvinning och väderförändringar är teman som är framträdande och återfinns i hela utgivningen. Även Fantasyåret 2019 undersöktes. Där präglas utgivningen alltjämt av maktfrågor och striden mot ondskan. Men utgivningen präglas också av mjukare värden. I grunden syns en konservativ litteraturkategori där intresset för normfrågor växer.

Läs vidare

Mikael

Mikael - Innehållsansvarig Mikael har ett stort intresse för böcker och har sedan 2021 varit innehållsansvarig på Ljudböcker.com. Mikael har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Ljudböcker.com är korrekt och alltid uppdaterad.