storytel

Undersökningar

Under det fjärde kvartalet 2017 ökade ljudboksföretaget Storytel sina intäkter. Trots detta gick företaget med förlust jämfört med samma period 2016. Ett resultat som har sin grund i bolagets ökade marknadsföringskostnader.

Det var under oktober-december 2017 som den digitala ljudbokstjänsten ökade intäkterna med 27 procent från året innan. Trots ökade intäkter slutade resultatet på förlust för Storytel. I jämförelse med det sista kvartalet 2016 steg nettoomsättningen till 365,1 miljoner kronor vilket alltså resulterade i ökningen på 27 procent. Samtidigt blev den redovisade summan innan skatt -20,0 miljoner kronor, till skillnad från föregående års 2,5 miljoner kronor.
Storytels vd, Jonas Tellander, skriver i bolagets årsrapport för 2017 att han är nöjd med året trots förlusten och att det fjärde kvartalet var en stark avslutning på ett starkt år.

Förlusten kopplas till ökade marknadsföringskostnader

2017 har varit ett år då Storytel velat marknadsföra sig ytterligare och få fäste på nya marknader. Bolaget har därför fokuserat på att öka marknadsföringstakten och fanns under det sista kvartalet 2017 etablerade i nio olika länder. Relativt sett är kostnaderna för ökad marknadsföring betydligt högre de första åren när man etablerar sig på en ny marknad och kan därför ses som en anledning till bolagets förlust.
Trots förlusten under det sista kvartalet 2017 har man ändå kunnat konstatera att Storytel har gjort ett bättre resultat då än under de tre tidigare kvartalen.

Storytel med ökade intäkter och fler abonnenter 2018

Storytel är sedan innan den ledande streamingtjänsten för ljudböcker i flera nordiska länder och även i Nederländerna. Nu hoppas man att ytterligare länder som Spanien, Ryssland, Indien och Island ska generera ännu fler prenumeranter under 2018 och inom några år vill man bli ledande i både Finland och Polen.
Bolaget spår nu siffrorna inför det första kvartalet 2018 och räknar med intäkter på 220 miljoner inom området streaming, antalet betalande prenumeranter beräknas öka till 572 000.
Under det sista kvartalet 2017 var antalet streamingprenumeranter 533 400 stycken, en ökning med 48 procent från 2016. Intäkterna för streaming resulterade i 209,2 miljoner och ökade med 42 procent.

Läs vidare

Mikael

Mikael - Innehållsansvarig Mikael har ett stort intresse för böcker och har sedan 2021 varit innehållsansvarig på Ljudböcker.com. Mikael har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Ljudböcker.com är korrekt och alltid uppdaterad.