Nextory har justerat systemet för förbättrad användarupplevelse efter kritiken

Ljudboksmarknaden Undersökningar

Nextory har uppdaterat sina användarvillkor från den 12 januari för att begränsa överdriven användning. Företagets VD betonar dock att abonnenter med obegränsade planer fortfarande kan lyssna fritt. Denna förändring syftar till att förhindra missbruk och baseras på feedback och observationer av tidigare användningsmönster rapporterar SVD.

Detaljerade Ändringar i Användningsvillkoren

Enligt den uppdaterade versionen av användarvillkoren är det inte längre tillåtet för kunder att “konsumera en ovanligt stor mängd innehåll eller använda tjänsten på ett överdrivet eller felaktigt sätt”.

Sådant beteende kommer nu att betraktas som ett “uppenbart missbruk av tjänsten”, vilket kan leda till att användarkonton stängs av.

Feedback och Anpassningar

Företagets VD, Shadi Bitar, har uttalat sig om de nya villkoren och förklarat att de inte enbart är för att stoppa missbruk, utan också för att skydda författarnas och förlagens rättigheter.

Vi har en skyldighet gentemot författare och förlag att skydda deras verk mot rättighetsintrång och otillåten användning“, förklarar Bitar.

Kritik och Kundreaktioner

Trots de goda intentionerna har uppdateringen mottagit kritik från användare som känner att de nya reglerna är “godtyckliga” och “ej mätbara”.

Speciellt har en kund som blev avstängd uttryckt missnöje: “Det är inte ok att inte kunna utnyttja en tjänst som en betalar för. Min mamma och son lyssnar mycket för sitt välbefinnande“, skriver kunden.

Ökad Transparens och Förbättrade Riktlinjer

I ljuset av den kritik som framförts har Nextorys ledning reagerat genom att göra justeringar i hur de identifierar och hanterar användning som anses vara otillåten.

“Det har också drabbat ett antal vanliga användare, tyvärr. Vi har tagit till oss av feedbacken och sett över och justerat hur vi identifierar otillåten användning, men också hur vi kommunicerar med våra användare”, säger Shadi Bitar. Sedan dessa förändringar implementerades har klagomålen minskat markant.

I teorin får man alltså lyssna 24 timmar om dygnet om man vill?” frågar Bitar retoriskt i en intervju, där han bekräftar att teoretiskt sett finns inga tidsbegränsningar för hur mycket en användare kan lyssna på innehåll.

Läs vidare

Mikael

Mikael - Innehållsansvarig Mikael har ett stort intresse för böcker och har sedan 2021 varit innehållsansvarig på Ljudböcker.com. Mikael har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Ljudböcker.com är korrekt och alltid uppdaterad.