Man i buss lyssnar på ljudböcker med hörlurarUnga killar verkar lyssna oväntat mycket på ljudböcker. Foto: New Africa/Shutterstock.com

Undersökningar

Vilka är egentligen de flitigaste läsarna? När det kommer till den traditionella fysiska boken är de flesta överens om att kvinnor är överrepresenterade som läsare. Så verkar dock inte fallet vara när det kommer till ljudböcker enligt en ny studie från Högskolan i Borås.

Studien, som genomfördes av Elisa Tattersall Wallin, är baserad på data från över 80 000 användare av ljudbokstjänsten Bookbeat. Det stora datamaterialet gjorde det möjligt för henne att analysera vilka som lyssnar, när de lyssnar och hur mycket de lyssnar.
Resultaten av studien visar kanske något överraskande att unga män i åldrarna 18–20 är de flitigaste lyssnarna. I snitt lyssnar denna grupp 100 minuter om dagen. Jämfört med motsatt kön i samma ålder ligger denna siffra på 90 minuter per dag, en markant skillnad.

Unga män får upprättelse – lyssnar på flest böcker

Yngre män är generellt en grupp som brukar anses ta till sig relativt lite litteratur. När det kommer till “traditionell” läsning har flera studier visat att den här gruppen underpresterar.

Tips! En av slutsatserna som kan dras av studien är att det är relativt jämställt mellan könen överlag när det kommer till ljudbokslyssnande.

Den nya studien ger alltså gruppen viss upprättelse, där de faktiskt är de som läser mest av alla. Överlag visar även studien att det är förhållandevis jämnt mellan könen när det kommer till att lyssna på ljudböcker.

Ljudböcker jämställs med traditionellt läsande

Ett resonemang som ligger till grund för studien är att även ljudbokslyssnade är att betrakta som läsande. Tattersall Wallin menar att det likt traditionell litteratur är ett sätt att ta till sig litteraturen, och att de därför kan betraktas som likvärdiga.
Hon är dock noga med att studiens resultat inte kan jämföras direkt med studier som undersöker “traditionellt” läsande. Bland annat är de studierna enbart stickprov, vilket leder till att de har med många som inte läser överhuvudtaget exempelvis.
Med urvalet i denna studie är det rimligt att anta att de flesta använder sin prenumeration åtminstone något regelbundet. Att ljudbokslyssnarna spenderar så mycket tid på att lyssna varje dag är alltså kanske inte fullt så överraskande som man först kan tro.

Läs vidare

Mikael

Mikael - Innehållsansvarig Mikael har ett stort intresse för böcker och har sedan 2021 varit innehållsansvarig på Ljudböcker.com. Mikael har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Ljudböcker.com är korrekt och alltid uppdaterad.