bookbeat goda resultat 2018BookBeat redovisas för tredje året i rad mycket god tillväxt. Vd Niclas Sandin tillägnar framgången till företagets anställda.

Undersökningar

BookBeat redovisar sina resultat för 2018 och visar på imponerande siffror. Ökade intäkter med 110 %, 93 000 nya abonnenter och nya marknader under utveckling.

I takt med att ljudböckerna blir allt mer populära blir även strömningstjänsterna det. Det har gått bra för samtliga, och nämnvärt för BookBeat. För tredje året i rad har man mer än dubblerat sina intäkter.

Goda resultat under 2018

BookBeat fortsätter sin framgångssaga med sina nya resultat. Vid årsskiftet kunde man redovisa att intäkterna hade ökat med 110 procent efter 2018. Det innebar att tjänsten genererade intäkter på 145 miljoner svenska kronor.

För tredje året i rad var tillväxten tresiffrig, vilket visar på en snabb och stadig ökning.

– Tre år in behåller vi vår tresiffriga tillväxt. Allt går att tillskriva vårt fantastiska team som i tuff konkurrens tagit både vår produkt och vår marknadsföring till nästa nivå under 2018, kommenterar BookBeats vd Niclas Sandin i samband med pressmeddelandet.

Under det gångna året har även antalet medarbetare på BookBeat ökat. Man gick från att ha 40 anställda till 50 anställda, varav hälften fokuserar på produktutveckling och marknadsanalys.

Många milstolpar har nåtts av BookBeat den senaste tiden

I snitt har antalet användare ökat med 11 000 abonnenter varje månad det senaste halvåret. Under 2018 tillkom sammanlagt 93 000 användare till BookBeats kundbas. De allra flesta kommer från den svenska marknaden.

Utländska marknader visar också på en allt större tillväxt. Finland och Tyskland bidrar allt mer till strömningstjänstens intäkter. Vid årsskiftet hade BookBeat sammanlagt 150 000 abonnenter, vilket på ett ungefär motsvarar antalet invånare i Helsingborg.

– Fokus framåt ligger fortsatt främst på Sverige, Finland och Tyskland där vi har bevisad potential. Målet 2019 är att fortsätta tillväxtresan i framförallt Tyskland där vi ser ett stort hål på marknaden för BookBeat att fylla. Faller allt väl ut där kan vi mycket väl 2019 se ännu ett år med tresiffrig intäktstillväxt, berättar Sandin.

Läs vidare

Mikael

Mikael - Innehållsansvarig Mikael har ett stort intresse för böcker och har sedan 2021 varit innehållsansvarig på Ljudböcker.com. Mikael har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Ljudböcker.com är korrekt och alltid uppdaterad.