Spelet
Språk
Engelska
Uppläst av
-
Längd
9 h 27 min
Utgiven
2009-06-16

Spelet

av Neil Strauss Spelet
Språk
Engelska
Uppläst av
-
Längd
9 h 27 min
Utgiven
2009-06-16

Spelet

av Neil Strauss

Författaren, Neil Strauss, bestämde sig för att under två år träna och studera till att bli ”världens bästa förförare”. Han engagerar sig i nätforum, genomför raggningskurser och lär sig allt mer om detta sociala spel.

Resultatet av denna egenvalda utbildning blev boken ”Spelet”. Det är en reportagebok som kan läsas utifrån flera synvinklar. Den kan ses som en provokativ berättelse om författarens väg fram till att bli en sann förförare eller som en handbok i hur man får kvinnor på fall.

En del kommer inte tro på berättelsen, andra kommer känna avsky eller avund. Oavsett så är det den sanna berättelsen och som Strauss själv skriver – ”hata inte spelaren, hata spelet”.

”En förkrossande modig och hänsynslös handbok i förförelse” / The Observer