Cookies

Genom att använda cookies på Ljudböcker.com har vi möjlighet att förbättra användarvänligheten på hemsidan. Det här gynnar den som använder sidan eftersom den mest relevanta informationen kan visas, samtidigt som det underlättar för Ljudböcker.com då vi kan få tillgång till statistik som hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Om du inte vill att cookies ska användas kan du inaktivera dem i inställningarna hos din webbläsare. Om du inte har inaktiverat dem, innebär det att du tillåter att Ljudböcer.com använder cookies.

Lagrar viss information

En cookie kan beskrivas som en mindre fil med text i sig som skickas från hemsidan du besöker, till webbläsaren du använder. I filen finns information som exempelvis talar om ifall du är en återkommande eller en ny besökare till Ljudböcker.com. I filen kan det också finnas information angående de val och preferenser som du har angett på sidan, till exempel språkpreferenser. Genom att detta sparas med hjälp av cookies i webbläsaren du använder, behöver du inte ange dina språkpreferenser om du besöker hemsidan igen.

Cookies – två olika sorter

Det finns två olika sorter av cookies; permanenta och temporära. Ibland kallas temporära cookies också för sessionscookies. Begreppet ”cookies” innefattar båda dessa typer.

De cookies som lagras längre

De cookies som lagras under en längre tid, alltså det som kallas för permanenta cookies, används bland annat för att se om en besökare använder sidan för första gången, eller om det är någon som har använt sidan förut. Den här typen av cookie kan sparas tills att en annan permanent cookie skriver över den, tills att cache-minnet töms i webbläsaren där informationen är sparad, eller tills att den helt enkelt slutar gälla. Ljudböcker.com använder permanenta cookies i syfte att bland annat få information kring hur sidan används av dess besökare, samt för att finna problem som behöver åtgärdas.

De cookies som lagras tillfälligt

De cookies som lagras tillfälligt, temporära cookies eller ”sessionscookies”, sparas endast under den tid som besökaren är inne på till exempel Ljudböcker.com. När besökaren stänger ner sin webbläsare eller besöker en annan webbplats kommer informationen inte längre att finnas kvar. De lagras alltså så länge som ditt besök på en viss webbplats varar.

Därför använder Ljudböcker.com cookies

Cookies hjälper Ljudböcker.com att förbättra sidan på flera olika plan. Främst är cookies till hjälp för att kunna göra användarupplevelsen bättre för den som besöker sidan. Det är även till hjälp för att upptäcka felaktigheter och problem. Ljudböcker.com använder även cookies för att kunna:

 • Förbättra en besökares navigering på sidan.
 • Minnas tidigare inställningar och preferenser en besökare har angett
 • Göra Ljudböcker.com bättre med besökarnas användarupplevelse som utgångspunkt
 • Hitta målgrupper i syfte att visa mer relevant reklam
 • Undvika att visa reklam som inte är relevant för en viss användare
 • Samla information och statistik angående besökarantal samt se mängden trafik över utvalda perioder

Information som sparas via Ljudböcker.com

Det är inte möjligt att, genom användande av cookies, identifiera en enskild individ. Däremot lagras annan information, exempelvis:

 • Den webbläsare som används för att besöka Ljudböcker.com
 • Preferenser och inställningar som någon som använt sig av sidan har angett under ett besök som skett tidigare
 • Uppgifter angående en besökares navigering på Ljudböcker.com
 • Uppgifter gällande reklam som visats under ett besök, samt vad av reklamen en användare har tagit del av.
 • Bortsett från de cookies som Ljudböcker.com använder sig av, kan också andra leverantörers cookies användas på sidan. Det här i syfte att få relevantare statistik och information vad gäller trafiken till sidan. Det sker även i syfte att arbetet med att förbättra reklam och funktioner på Ljudböcker.com ska kunna ske mer effektivt.

Tillåtandet av cookies

Det kan vara fördelaktigt att tillåta att Ljudböcker.com använder cookies, främst eftersom användarupplevelsen kan förbättras. Du har dock alltid möjligheten att själva bestämma om cookies ska tillåtas eller inte. Om den webbläsare du använder för att besöka Ljudböcker.com inte har avaktiverat cookies, innebär det att du har godkänt att de används.

Om du vill avaktivera användandet av cookies kan du göra det i webbläsaren du använder. Det finns då tre olika alternativ:

 • Cookies lagras aldrig i webbläsaren
 • Varje gång en hemsida vill spara cookies behöver du godkänna det här genom att svara på en fråga huruvida du godkänner användningen av cookies.
 • Cookies från till exempel Ljudböcker.com kommer att, per automatik, sparas i webbläsaren du använder under besöket.

Vill du ändra det här behöver du gå in i inställningarna i din webbläsare. Ifall du använder olika enheter och olika webbläsare, behöver du se till att ändra inställningarna på varje enskild enhet och webbläsare. Det går bra att använda Ljudböcker.com, men kan innebära att din upplevelse av sajten blir mindre användarvänlig.