Användarvillkor

§1 Behandling av besökares personuppgifter

Ljudböcker.com sparar ingen personlig information om sidans besökare. På sidan finns dock länkar till andra aktörers hemsidor. Hur dessa behandlar uppgifter kring sina besökare är upp till användaren själv att förvissa sig om. Ljudböcker.com tar inget ansvar för de rekommenderade aktörernas användarvillkor.

§2 Ansvar

Vid tvister som har uppstått vid köp eller annan interaktion med aktörer som rekommenderas på sidan, tar Ljudböcker.com inget ansvar. Ljudböcker.com kan inte begäras att ersätta eventuella skador eller anses ha en del i konflikt som uppkommit mellan besökare och rekommenderad aktör.

Ljudböcker.com är en hemsida som samlar information om andra företags tjänster. Ljudböcker.com har således ingen roll i den överenskommelse som en användare av sidan gör med ett företag vars tjänster rekommenderas. Den information som finns på sidan är det som Ljudböcker.com är ansvariga för. Även i direkt kommunikation är Ljudböcker.com ansvariga för det som sägs. Information som är publicerad på sidan kan dock bli felaktig, vilket Ljudböcker.com förbehåller sig rätten för, och bör med det i åtanke endast användas som råd.

§3 Uppdatering av användarvillkor

Användarvillkoren som finns på den här sidan kan uppdateras. Det faller under besökarens ansvar att förvissa sig om de villkor som gäller vid tidpunkten för besöket.